top of page

תקנון האתר

 1. ברוכים הבאים לאתר https://www.tiacademy.net/   המספק קורס ללימוד עולם הקריפטו. כבר עכשיו יצוין כי האתר לא עוסק בייעוץ השקעות ולא מבטיח תוצאות מכל סוג שהוא. המידע בקורס הוא מידע אינפורמטיבי אשר מטרתו לספק מידע למשתמשים על עולם הקריפטו. (להלן: "הקורס")

 2. הקורס לא עוסק בייעוץ השקעות, כמו כן ייתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע – השימוש במידע האינפורמטיבי בעמוד על אחריות המשתמש בלבד.

 3. מסחר בקריפטו הינו מסחר בסיכון גבוה מאד ועל כן סוחרים בתחום עשויים להפסיד אחוזים נכבדים מהשקעתם. המלצתנו לכל סוחר באשר הוא בענף זה, להשקיע סכום אשר יש באפשרותו להפסיד מבלי לפגוע תוכניותיו העתידיות ומצבו הפיננסי הנוכחי.

 4. הקורס הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:

 5. בעל האתר ומפעילו חברת T.I ACADEMY, עוסק מורשה 558515771 (להלן:  "האתר" ו/או "מפעיל האתר").

 6. תנאי השימוש באתר המסדירים את היחסים בין אתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש").

 7. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.

 8. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 9. הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.

 10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.

 11. האתר רשאי להציע, להחליף ולשנות מבצעים והטבות [ES1] וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת וכי לא תינתן האפשרות לכפל מבצעים אלא אם יצוין אחרת על ידי מפעילת האתר.

 12. הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.

 13.  סרטוני הדרכה, תמונות והצגת המוצרים הינן לשם המחשה בלבד ואינם מחייבים את מפעיל האתר.

 14. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית מוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממפעיל האתר.

 15. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (לעיל ולהלן: ("הלקוח") מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.

 16. הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע פעולות באתר.

 17. הלקוח מתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים שיבוש הפעלת האתר.

 18. על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך מילוי פרטים במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו החיוב הכספי בגינם.

ביצוע הזמנה ואספקת הקורס

19.   מפעיל האתר מציע קורסים ללימוד עולם הקריפטו.

20.   תכני הקורס במלואם יעלו במערכת "ווקומרס" (להלן: "Woo Commerce").

21.   עם רכישת הקורס, יקבל הלקוח פרטי גישה למערכת ווקומרס וללקוח תהא גישה לתכני הקורס ללא הגבלת זמן.

22.   יובהר, כי מערכת ווקומרס הינה מערכת חיצונית ואינה שייכת למפעילת האתר וכי השימוש במערכת ווקומרס כפופה לתנאי השימוש ותקנון מערכת ווקומרס.

23.   בביצוע הזמנת קורס הלמידה, ידוע לך, כי הנך רוכש קורס ללימוד עולם הקריפטו ייתכן שחלק מהנתונים בקורס מבוצעים על תוכנות שונות אשר לא נרכשות במסגרת הקורס, ויש לרכוש אותן בנפרד במידה ותרצה להשתמש בהם.

24.   המידע המצוי במערכת ווקומרס הינם באחריותם הבלעדית של בעלי מערכת ווקומרס ולפיכך, האתר אינו אחראי לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף,  אשר נגרם ללקוח כתוצאה משימוש במערכת ווקומרס וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד מפעילת האתר.

bottom of page